Drivhuset på Bærheim

En del av den japanske hagen på baksiden av Drivhuset. I 2018 er det mulig å gifte seg i den.