top of page

"Prosjekt Lokal Base


Ønsker med dette å gi min støtte og positive holdning til overnevnte prosjekt, ledet av Heidi Sanden og Bengt Borsheim.


Prosjektlederne har gjort et solid stykke arbeid i kartleggingsfasen og viser til et sterkt behov for lokale baser langs norske veier, i distrikter med veldig mange små næringsaktører.


Reiselivet er som kjent en fragmentert næring i distriktene med mange små lokale næringsdrivende som trenger nettverk, støtte og struktur for å kunne kommersialisere sine tilbud, som igjen vil gi grunnlag for vekst. Sammen er vi streke, hver for oss må vi jobbe dobbelt så hardt for å lykkes.
 

Lokal Base vil være et koordinert tilbud hvor lokale aktører kan fronte/selge sine aktiviteter/produkter. Et slikt nettverk vil gi store synergier mellom aktørene og skape grunnlag for helhetlig tankesett og felles mål for området.

 

For turisten vil det dekke et behov som det i dag ikke er mange av langs norske veier. Her vil man kunne orientere seg om hva som finnes av aktiviteter lokalt og få seg et måltid basert på norske gode lokale råvarer. Lokal historie, stolthet, eierskap og samarbeid er nøkkelord i dette prosjektet.

 

Jeg har stor tro på at Lokal Base vil være et bærekraftig og etterlengtet produkt langs norske veier, med høy kvalitet og lokal forankring, til glede for våre turister i fremtiden.

 

Med vennlig hilsen Elisabeth SaupstadReiselivsdirektør, Region

Stavanger

V/ Jan Erik Hafnor

Elisabeth Saupstad
bottom of page