"Ryfylke Næringshage er en blågrønn næringshage med satsinger innenlandbruk, havbruk, reiseliv og kultur.

Vi driver rådgivning for grundere og bedrifter i Finnøy og Rennesøy.

Flere av våre bedrifter er reiselivsbedrifter, og næringshagen jobber blant annet med å knytte nettverk mellom disse. Et samarbeid tilsatsingen Lokal Base vil være med å styrke denne satsingen ytterligere.

Lokal Base vil kunne løse utfordringer en del av våre reiselivsaktørerhar med å vise fram det unike de har og tilby og ikke minst, samkoordinere tilbudene i våre kommuner/ region.

Ryfylke Næringshage ser fram til et videre samarbeid.

Heidi Skifjell, 
Daglig leder

Heidi Skifjell

Tlf: (+47) 90158506
Forusbeen 337

4051 Sola

info@lokalbase.no

Org.nr 916122233

  • White Facebook Icon

© 2026 LOKAL BASE AS

Created by Daniel Oliver
Find him at filmascontent.com