top of page

"Ryfylke Næringshage er en blågrønn næringshage med satsinger innenlandbruk, havbruk, reiseliv og kultur.

Vi driver rådgivning for grundere og bedrifter i Finnøy og Rennesøy.

Flere av våre bedrifter er reiselivsbedrifter, og næringshagen jobber blant annet med å knytte nettverk mellom disse. Et samarbeid tilsatsingen Lokal Base vil være med å styrke denne satsingen ytterligere.

Lokal Base vil kunne løse utfordringer en del av våre reiselivsaktørerhar med å vise fram det unike de har og tilby og ikke minst, samkoordinere tilbudene i våre kommuner/ region.

Ryfylke Næringshage ser fram til et videre samarbeid.

Heidi Skifjell, 
Daglig leder

Heidi Skifjell
bottom of page