top of page

"LOKAL BASE

 

 

Etter det vi har hørt, sett og lest om Lokal Base mener vi dette er et spennende og fremtidsrettet konsept.

 

Med den jobben Heidi Sanden og Bengt Borsheim har utført innen kartlegging av turistnæringen, ser vi at dette er noe Norge har behov for.

 

Vi i Norgeshus er klar for å være Lokal Base sin samarbeidspartner innen utvikling av arealer, arkitektur og utbygging av prosjektene.

 

Lokal Base sine standardiserte bo-moduler utviklet for reiselivsbransjen er svært fleksible. De er også tilpasset andre brukergrupper. Modulene er av massiv tre som produseres i Norge og kan monteres av våre lokale solide håndverkere i hele Norge.

 

Norgeshus har mer enn 100 forhandlere fordelt over hele landet. Vi vil dermed kunne betjene distriktene, og bruke våre lokale håndsverkbedrifter. Dette vil også være gunstig for lokalsamfunnene generelt.

 

Som medlem i Sintef sitt «Klima 2050»-prosjekt, har Norgeshus et bærekraftig, fremtidsrettet og helhetlig fokus, som forutsetter bruk av miljøriktige materialer og -byggeteknikk.

 

Sammen med Lokal Base er vi klare for oppdrag!

 

Med Hilsen

NORGESHUS

 

V/Jan Erik Hafnor

Jan Erik Hafnor
bottom of page